ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽÍ NA KYTARY.CZ

Tento dokument obsahuje přesná a úplná pravidla soutěží Kytary.cz, která jsou současně k dispozici v sídle pořadatele soutěže.


Organizátorem soutěží je společnost:

AUDIO PARTNER s.r.o.

Mezi Vodami 23

143 00 Praha 4

IČO: 27114147, DIČ: CZ27114147

Tel.: +420 244 090 430

Email: komunikace@kytary.czSoutěž probíhá na území České republiky. Výherce bude o své výhře vyrozuměn elektronickou formou a budou mu poskytnuty další pokyny k vydání výhry. Výhry budou výherci předány nejpozději do 120 dnů od ukončení soutěže. Pokud výherce do týdne neodpoví na e-mail nebo neposkytne potřebné informace pro vydání výhry, jeho cena se posouvá na dalšího účastníka soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti AUDIO PARTNER s.r.o., osoby jim blízké a ostatní smluvní partneři organizátora i technického zajišťovatele zúčastnění na této akci a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá a propadá.

Ceny není možné vymáhat právní cestou. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů.

Odpovědnost pořadatele a organizátora soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel a organizátor tak nejsou vůči soutěžícím jinak zavázáni a soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora než ta uvedená v těchto pravidlech. Organizátor soutěže nezodpovídá za ztrátu nebo poškození nebo nedoručení výher během přepravy. Organizátor soutěže taktéž neodpovídá za nedoručení soutěžních zásilek či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním emailových zpráv.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, stejně tak jako výhry, soutěž odložit, přerušit či soutěž bez náhrady zrušit v době celého trvání soutěže, přičemž soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

Hledané fráze

Kategorie

Značky

Čekejte prosím